Neumann János Egyetem - Agteco Konferencia

AGTECO – Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia 2021.

Neumann János Egyetem, Kecskemét

Az idén 2021. november 26-án rendezzük meg a kecskeméti felsőoktatás több mint két évtizedes, jelentős hagyományokkal rendelkező éves tudományos rendezvényét, amely ettől az esztendőtől az AGTECO Konferencia nevet viseli. A konferencia elnevezésében történt változás – a hagyományok megőrzése és az alapítók eredeti céljainak megtartása mellett – azt a fejlődést szimbolizálja, amely a gazdaságtudományi képzés, valamint a gazdálkodástudományokhoz kapcsolódó tudományos, kutatási tevékenység kecskeméti megjelenésével és számottevő megerősödésével van összefüggésben. Ezért is tartjuk nagy jelentőségűnek, hogy 2021-ben a konferencia megszervezését – története során először – Egyetemünk legfiatalabb kara, a Gazdaságtudományi Kar vállalta el. De nemcsak a 2021-es AGTECO konferencia neve, hanem a rendezvény helyszíne is új: a kecskeméti és regionális tudományos közélet e meghatározó eseményének az új Kecskemét Campus épülete először ad otthont, modern, inspiratív környezetet biztosítva a tudomány képviselői és az érdeklődők számára.

A Neumann János Egyetemen az elmúlt időszakban nemcsak új képzési, kutatási és tudományos területek jelentek meg, de új tudásközpontok, kutatóműhelyek is létrejöttek, melyek a kecskeméti felsőoktatási, tudományos-kutatási és innovációs teljesítmény országos és nemzetközi szintű gyarapítását egyaránt hivatottak szolgálni. A Neumann János Egyetem – mint alkalmazott tudományok egyetem – elsősorban a gyakorlatorientált képzésekhez kapcsolódóan, valamint a konkrét műszaki, gazdasági és társadalmi kihívások megoldásában, a vállalati kutatás-fejlesztési elképzelések megvalósításában, a helyi innovációs tevékenység, a gazdaság- és társadalomfejlesztés támogatásában fejti ki K+F+I tevékenységét. Ezen célok érdekében fejlesztjük folyamatosan kutatási infrastruktúránkat és bővítjük – a hallgatói tehetséggondozással is kiegészülő – tudományos-kutatási, illetve publikációs teljesítményünket.

Az elmúlt időszakban elért tudományos, kutatási eredmények bemutatását, a K+F teljesítmény gyakorlati alkalmazással történő összehangolását, valamint a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok, illetve a vállalati partnerségek ápolását szolgálja immár 20 éve a kecskeméti Egyetem tudományos konferenciája. Felkért plenáris előadóink mellett – Egyetemünk oktatási és tudományos-kutatási portfóliójához igazodva – a konferencia résztvevői többek között műszaki, informatikai, agrár- és környezettudományi, gazdaság- és társadalomtudományi, nevelés- és oktatástudományi, valamint multidiszciplináris szekciókban, magyar és idegen nyelven mutathatják be prezentációjukat, a kutatási eredmények publikálására pedig ez alkalommal is Egyetemünk online tudományos folyóirata, a GRADUS biztosít lehetőséget.

A korábbi évekhez hasonlóan, nemzetközi tudományos konferenciánkkal a Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysorozathoz is csatlakozunk. A Magyar Tudományos Akadémia 2021-ben az „Iránytű az élhető jövőhöz” mottót fűzte az országos rendezvénysorozathoz, s ehhez a tematikához kapcsolódik intézményünk is. Napjaink környezeti, gazdasági és társadalmi kihívásai a tudományos szakembereket és a kutatókat is arra ösztönözik, hogy felelősségteljes módon, gyakorlatcentrikusan, közérthető formában állítsák a tudományt, a tudományos eredményeket a helyi és nemzetközi szinten felmerülő kérdések, problémák megoldásának szolgálatába. Ezért az idei évben a környezetünkben zajló folyamatok megértése, azok várható következményeinek felmérése, lehetséges befolyásolása áll a fókuszban. Természeti, gazdasági és társadalmi környezetünk változásainak megértésére, a lokális és globális kihívások kezelésére, az egyén, a nemzet és az emberiség közös céljait szolgáló megoldások kidolgozására ugyanis csak a tudományos tények és összefüggések teljes körű feltárásával, széles alapokra épülő ismeretével, korrekt feldolgozásával és értelmezésével, valamint hiteles interpretációjával vállalkozhatunk.

Az Egyetem vezetése évek óta arra törekszik, hogy az adott évben kiemelkedő tudományos és publikációs teljesítményt nyújtó oktatóinak, kutatóinak a munkáját méltó módon elismerje. Ezért a 2021-es AGTECO Konferencia ismét alkalmat biztosít arra, hogy átadjuk az Egyetem által alapított és a Kecskemét Felsőoktatásáért Alapítvány anyagi támogatásával odaítélhető tudományos díjakat.

Tisztelettel várjuk az előadókat és az érdeklődőket a 2021-es AGTECO Konferencián! Ismerjük meg együtt a kecskeméti felsőoktatás, a hazai és nemzetközi tudományos élet legújabb kutatási eredményeit, tekintsük át közösen az élhető jövőt szolgáló tudományos, innovációs megoldások részleteit!

 

Kecskemét, 2021. augusztus

 

Dr. Fülöp Tamás, rektor